Johannes Thorvaldsen som 90-åring i 1991

Thorvaldsen, Johannes (1901-1996).
Predikant, forfattar. Frå Ås i Akershus.
Han har skrive desse songane i heftet: Nr 2,
11, 14, 15, 21, 34.