Lær du oss, Gud,
våre dagar å telja

Lær du oss, Gud,
våre dagar å telja
så visdom i hjarta me får.
Lær oss kvar dag
våre vegar å velja
etter ditt heilage ord

Lær du oss, Herre,
din vilje å høyra
og ansa kva du vil me skal.
Gje oss og etter
din vilje å gjera.
Kjærleg me møter ditt kall.

Lær du oss, Herre,
å ottast din vreide
just såleis som menneska bør. Vend våre steg
ifrå vegen den breie,
stien til livet oss før.

Metta oss, Herre,
kvar morgon med miskunn,
og møt oss
med nåde kvar dag.
Gled oss i deg
og ditt heilage samfunn,
Herre, mot målet oss drag!

 

Vilhelm Gravdal sitt songhefte
inneheld 40 songar.