Trygve Alvgeir Bjerkrheim 

(1904-2001) 

Norsk tekst      Information in English 

Biografi    Utgjevingar    Kantater    Originale songar    

Omsette songar    Melodiar    Komponistar

 

 

Trygve Bjerkrheim som 94-åring i 1998

Trygve Alvgeir Bjerkrheim

Fødd: 26. august 1904 i Bjerkreim i Rogaland.

Døydde: 27. februar 2001 på Aker sjukehus i Oslo.

Gravferd: Etter ein gravferdsseremoni i Sinsen kyrkje og minnesamvær på Fjellhaug Skoler i Oslo vart Bjerkrheim gravlagd 9. mars 2001 frå Løken kyrkjegard i Høland i Akershus, heimbygda hans.

 

Her kan du få vita meir om den kjende forfattaren Trygve Bjerkrheim:

 

Om Trygve Bjerkrheim:

Trygve Bjerkrheim har skrive om lag 15 000 songar og dikt. Han omsette mange songar frå engelsk til norsk, og mange av songane hans er omsette til andre språk.

Gjennom eit langt liv tørka aldri diktarkjelda ut, og ut frå talet på dikt og songar må han vera ein av dei aller mest produktive kristne song- og salmeforfattarane. Fanny Crosby skreiv over 8 000, Charles Wesley over 6 000, men Trygve Bjerkrheim har skrive om lag 15 000 songar og dikt.

Og ikkje berre var han produktiv. Mykje av det er av god kvalitet, om ein stor del av det kan seiast å vera enkelt. Han var ein brukskunstnar. Songane nådde og når også inn til folk, og fleire av dei har vorte nærast folkeeige, ikkje minst fordi dei seier ting på ein slik treffande måte. Ja, det er ikkje så veldig ofte at ein har eit bedehusmøte der ikkje ein av songane til Bjerkrheim vert sungen eller sitert frå. I Sangboken (Syng for Herren) har han omsett eller skrive sjølv om lag kvar tiande song.

Han har og omsette mange songar som ikkje er med i Sangboken både frå engelsk og islandsk og andre språk, og mange av hans orginale songar er omsette til andre språk. Sjå liste under. Tono har over 750 verk av Trygve Bjerkrheim i sine lister, det vil seia dikt som har fått tonar.

Foreldra til Trygve Bjerkrheim var Abigael og Tønnes Bjerkreim. Den dagen Trygve vart fødd skreiv Tønnes i dagboka si:

26.8.1904: Atter en gledens dag for mitt hjem. Abigael nedkom nemlig med et velskapt guttebarn, nummer åtte som er nummer fire av gutter. Det gikk så usigelig vel. ….. Vi hadde bedt meget til Gud om et heldig utfall, og mange venner var også med. Det viste seg at Gud hører sine, og at Guds kraftige arm var med. Ja, tenk: Nå åtte barn. - Kjære Gud, må vi få være sammen hos deg i evighet. Vår bønn er: La oss være dine sanne barn! Og han har lovet at – Jeg og mitt hus skal bli frelst. Pris skje Gud. Så anbefaler vi også dette barn til deg.

Trygve voks opp i ein god kristen heim. I 1913, då Trygve var 9 år gammal, flytte foreldra hans saman med familien frå Bjerkrheim i Rogaland til Høland i Akershus fylke.

I 1930 vart Trygve Bjerkrheim uteksaminert som cand. teol frå Menighetsfakultetet i Oslo med beste karakterar blant alle dei teologane som då var utdanna. Men i staden for å la seg ordinera til prest, tok han til som lærar ved ungdoms-, bibel- og misjons-skolen Fjellhaug skoler etter å ha arbeidd der nokre år som timelærar. Han var fast tilsett der frå 1931 til 1936, men heldt fram som timelærar like til 1970. Frå 1936 til 1970 var han redaktør for misjonsbladet Utsyn. Han var og redaktør for juleheftet "Ved Juletid" (1931-1972) og juleboka "Når lysene tennes" (1960-1999). Han var ein av grunnleggjarane og leiarane av Norea Radio. I tillegg gav Bjerkrheim ut meir enn 30 bøker. Det var diktbøker, bøker med bakgrunnsinformasjon om songar og salmar, bibelfortolkningar og biografiske bøker. Han leia og arbeidet med å omsetja ei utgåve av Det Nye Testamentet til norsk (Acta-utgåva).

Trygve Bjerkrheim var og ein flittig brevskrivar. I dei siste 35 åra skreiv han så å seia alltid med grønt blekk, noko han tok til med etter eit opphald i Japan. Han hadde kontakt med veldig mange personar, og var utruleg til å hugsa att folk og namn, like opp i høg alder. Ein av dei siste gongene han var med som deltakar på eit større offentleg arrangement, var på bedehusmusikkfestivalen i Øymark i 1997, i ein alder av 93 år. Då var han hovudgjesten i ei overfylt kyrkje, og han vart intervjua på TV i etterkant, eit innslag som har vore sendt fleire gonger.

Trygve Bjerkrheim var ein smålåten, takknemleg og mild mann som hadde evna til å oppmuntra og setja mot i folk. Han ynskte å leva til Frelsarens æra, og ein stor folkeskare var samla i gravferda hans. Det vart sagt om han etter hans bortgang: "Han tok ikkje glansen frå Jesus".

Ei bok om Trygve Bjerkrheim:

 

Utgjevingar av Trygve Bjerkrheim:

 1. Gud byggjer eit rike : Ur-oppført ved Luthersk misjonssambands 50-års høgtid juni 1941. For soli, kor, orgel og orkester. Musikk: Elling Enger. Oslo, 1941
 2. Landet og lyset, dikt. Oslo, 1945
 3. Stormfuglen, eit kvad om profeten Elia, Oslo, 1953
 4. Song under stjernene: små kvad, Oslo 1955
 5. År og dag, fødselsdagbok. Gry forlag, Oslo, 1956
 6. Det gode År, Gry forlag, 1959
 7. Lyset og livet, Oslo, 1962
 8. Ved kjærleikens hav, Gry forlag, Oslo, 1963
 9. David, Gry forlag, Oslo, 1964
 10. Lysande land, Gry forlag, Oslo, 1965
 11. Songar frå solrenningslandet, Gry forlag, Oslo, 1966
 12. Enn bankar mitt hjarta, Oslo, 1968
 13. Tusenfryd ved veiens kant : En minnebok om Helga Ingebrigtsen. Oslo, 1968
 14. Landet der nordlyset leikar, Lunde forlag, Oslo, 1970
 15. Den gylne nøkkel, Lunde forlag, Oslo, 1972
 16. Slik ble sangen til, Lunde forlag, 1972
 17. Song under stjernene Musikk: Ragnar Ørstavik, Oslo, 1973.
 18. Fortolkning til Peters første og annet brev. I serien: Bibelverket, Luther forlag (Lunde), Oslo, 1975, 1976
 19. Kristuskvadet, Gry Forlag, Oslo, 1976
 20. Himmelstigen, Lunde forlag, Oslo, 1978
 21. "Det er makt i de foldede hender", forfattaren fortel om bakgrunnen til 75 av sine songar, Lunde forlag, Oslo, 1979
 22. Mot soloppgangen. Lunde forlag, Oslo, 1979
 23. "Når jeg ser din himmel - " Lunde forlag, Oslo, 1980
 24. Kongevegen : dikt. Lunde forlag, Oslo, 1981
 25. Den andre mil, dikt, Lunde forlag, Oslo, 1982
 26. Halve hjertet i Norge : Kenzo Aibara, venn av Norge og misjonen. Lunde forlag, Oslo, 1982
 27. Eg lyfter augo mine. Trygve Bjerkrheim 80 år / Torbjørn Grønvik, Kaare Osnes (red.) Lunde forlag, Oslo, 1984
 28. Bak solnedgangen : himmelkvad, Lunde forlag, Oslo, 1986
 29. Det underfulle liv, Lunde Forlag, Oslo, 1988
 30. I Guds kjærlighet / sanger med bakgrunnsstoff. Lunde forlag, Oslo, 1989.
 31. God Jul. Julesanger med bakgrunnsstoff, (samla av Christopher Idle), Lunde Forlag, Oslo, 1990.
 32. Det gylne håp: Solglimt i skuggedalen, Lunde forlag , Oslo, 1993
 33. Gleden – Livets glans, Lunde Forlag, Oslo, 1994
 34. Takk for sangen, Trygve Bjerkrheim 90 år. Utsyn, Oslo, 1994
 35. Du er en perlesten : slik ble Trygve Bjerkrheim-sangene til. Lunde forlag, Oslo, 1995
 36. I livsens lyse hagar, Lunde forlag, Oslo, 1995
 37. På ørnevenger. Songar. Trygve Bjerkrheim & Gudrun A. Rugtveit Botnmark, KB Technique, Bogen i Ofoten, 1996
 38. Banebryter og foregangsmann : Tønnes Bjerkrheim 1865-1939. Dagbøker og erindringer fra 1886 til 1938 med forord og innledning av Trygve Bjerkrheim og Torfinn Hovda. T. Hovda, Oslo, 1999.
 39. Landskap i lyset (Roald Stevik (red), med dikt av Trygve Bjerkrheim og Gudrun Fagerli,) Lunde forlag, Oslo, 2000.

I tillegg til dette gav han ut 40 utgåver av juleboka Når lysene tennes (1960-1999)

Kantater med tekst av Trygve Bjerkrheim:

 1. Den store kongen,1973. (Musikk: Mons Leidvin Takle,1973)
 2. Den store stjerna (Musikk: Mons Leidvin Takle)
 3. Ein evig påskedag (Musikk: Mons Leidvin Takle)
 4. Gud byggjer eit rike, (Musikk: Elling Enger, Oslo, 1941)
 5. Jul på jord (Musikk: Mons Leidvin Takle)
 6. Julestjerna over Betlehem. (Musikk: Kjetil Bjerkestrand,1979, 78 s.)
 

Songtekstar av Trygve Bjerkrheim:

 1. Aldri det hende med verdi var til / Det siste skal verta ein vår

 2. Aldri var landet så fagert

 3. All verdi skulle ved solefall den takande tale høyra / Ved solefall

 4. Alle born i verda sov / Eit barn vert fødd i Betlehem

 5. Alle gode gavers giver

 6. /Alltid det beste i vente

 7. /Alltid få  vera hos Herren

 8. /Alt til Jesus

 9. At Jesus vil bu i mitt hjarta / Eit under av nåde

 10. /Atomalders lovsang

 11. Bare en eneste veg

 12. Bare et blikk på Jesus

 13. Ber meg fram i lyset

 14. Bli med, bli med til livet!

 15. Brenn du Betlehems stjerne

 16. Bryt ikkje livsens lover

 17. /Bøn

 18. Da Jesus ropte ut sitt fullbrakt

 19. /Dag

 20. Dag over jord

 21. /Dag på jord

 22. /Dagar og år

 23. De trette sjelers hvilested

 24. Deg skal kvar ei tunga lova

 25. /Dei brostne voners land

 26. Dei fletta ein krans av klunger / Tornekruna

 27. /Dei naglemerkte hender

 28. Dei var nok lette på foten

 29. /Den andre mil

 30. Den beste plass i all vår verd

 31. Den bortkomne sonen (musical)

 32. Den dagen det store hende

 33. Den fryd som ventar

 34. /Den første jul

 35. /Den kvite drakt

 36. Den lysaste dagen som fylgjer på natt

 37. /Den signa englesong

 38. Den siste skimt av solgull svann / Året døyr

 39. Den som eingong høyrde ropet

 40. Den som trur på Jesus

 41. Den store arkitekten har bygd so vid ei verd

 42. Den store byrdeberar

 43. Den store gleda Guds englar no oss byd / Med englar me syng

 44. Den store livsens lov er kjærleik / Livsens lov er kjærleik

 45. /Den store stjerna

 46. Den sylvblanke, skinande måne

 47. Den sælaste von i verda er den som vår Gud oss byd

 48. Det begynte med barnet

 49. Det beste av alt er den signa

 50. Det blinkar eit lys lenger framme

 51. Det er den store gleda

 52. Det er ditt det som Jesus gjorde

 53. Det er fint å vera ein kristen

 54. Det er fint å være en kristen

 55. Det er ikkje mørkt i døden

 56. Det er makt i de foldede hender

 57. Det er mi von mot kveld og natt

 58. Det er nok, det som Jesus gjorde

 59. Det er nokon som ropar

 60. Det er så mange barn på jord

 61. Det fineste ord

 62. Det finst ingen grunn til mismod

 63. Det flyg ein fugl mot solnedgangen

 64. Det gjekk igjennom brott og brann

 65. Det hende i nattstille stunder

 66. Det hende på Betlehemsmarki

 67. Det holder det Jesus har gjort

 68. Det holder i liv og i død

 69. Det kvadet du nynnar

 70. Det ligg noko godt og ventar

 71. Det lys du la inn i mitt hjerte

 72. Det lys som tentes julenatt

 73. Det må vera ein som har gjort det

 74. Det namnet eg kviskrar (The Name Which I Whisper )
 75. Det skal aldri i æva bli gløymt

 76. Det skal spira under snøen

 77. Det som Gud reknar med

 78. Det som syng i ditt sinn

 79. Det store møte

 80. Det strøymer ei livselv av lukka

 81. Det største som har hendt vår jord

 82. Det tonar over nattstill eng / Eit barn er født

 83. Det underfulle lys

 84. Det vakraste verket på jord

 85. Det var du, Gud som skapte dei høgfjell eg såg

 86. Det ventar ein evig soloppgang

 87. Det verk som ble fullført / Det holder i liv og i død

 88. Det vert ei useieleg stund

 89. Di miskunn, Gud, er rik og stor

 90. Det reistes et kors midt i tidens strøm

 91. Din lov er livets lykke

 92. Ditt fotefar me ser i fjell og dalar

 93. Du aldri kan rekna for mykje med Gud

 94. Du alltid kan rekna med Jesus

 95. Du angrar ikkje dei gode ord / Det du ikkje angrar

 96. Du eig eit rom i Jesu hjarta

 97. Du er ikkje til overs hos Gud

 98. Du er min hyrde, Jesus

 99. Du er venta i Himlen

 100. Du evige Gud, lat namnet ditt helgast

 101. Du fullførte alt for meg

 102. Du fyller meg med jubel

 103. Du får byggja på grunnfjellet

 104. Du får gråta ut

 105. Du får koma til Jesus med det som er tungt

 106. Du gav meg ei harpa å leggja til barmen

 107. Du har en gjerning til meg, Gud / Mitt livskall

 108. Du kjem ikkje utanom Jesus

 109. Du kom, Herre Krist, i vår håpløse natt

 110. Du kor fagert det er, dette land me har fått

 111. Du må ikkje mista det evige liv

 112. Du må venda ditt syn

 113. Du skal få kvila hos Jesus

 114. Du som er ute på sjøen i storm / Jesus kjem aldri for seint

 115. Du som styrer stjerners gang / Kristus Imperator

 116. Du tenkjer deg Gud

 117. Du tenkte å sjå om din sjuke ven / For seint

 118. Du tok meg inn i livsens straum

 119. Dua på verdenshavet

 120. /Duvor i solnedgangen

 121. Døyvt kimar kyrkjeklokkor

 122. Då Frelsaren døydde på Golgata kross / Han vann oss eit livs-paradis

 123. Då Gud skapte skogane utover jord

 124. /Edel dåd

 125. Eg arving er til evig liv / Arving til evig liv

 126. Eg er med dykk på vegen

 127. Eg er nærmare himmelen her

 128. Eg er på veg til livsens land

 129. Eg faldar mine hender ikring den gamle bok / Den gamle bok

 130. Eg går mot eit evig heimland / Mitt hjarta, kvi syrgjer du då?

 131. Eg høyrer kristen song

 132. Eg høyrer salmesong i hausten

 133. Eg lever på Jesu rekning

 134. Eg lyfter augo mine opp til dei høge fjell

 135. Eg noko veit som du aldri tregar

 136. Eg retter to tome hender

 137. Eg stend og ser på ei nagla hand

 138. Eg stridde og streva og fekk det ’kje til / Jesus har klart det for meg

 139. Eg såg ein åker i solfalls-timen

 140. Eg vandrar millom underverk

 141. Eg vil gå heim

 142. Eg vil heim (musical)

 143. Eg vil stilt sitja ned

 144. Ei liti stova i Nasaret / Guds engel gjester Nasaret

 145. /Ei liti strima

 146. Ei tåra eg såg på eit eplekinn /Ei tåre

 147. Ein evig herlegdom i vente

 148. Ein fulltrygg veg til livet / Fulltrygg veg til livet

 149. Eingong skal våren vinna

 150. Ein konge rid over Oljeberget

 151. Ein røvar tok han med seg til paradis / Takk for Golgata

 152. /Ein strålande morgon

 153. Ein sundag sist i oktober / Når siste flyttfugl er faren

 154. Eit fjell som stig mot kvelven blå / Eit fjell som stig med sol kring tind

 155. Eit hjarta brast

 156. Eit lite frø

 157. Eit liv som lukkast

 158. Eit livsens hav av kjærleik

 159. /Elias

 160. /Endelaust rik

 161. /Englesongen

 162. Enn er det dag

 163. Enno er det jul på jord

 164. Enno er det mørkt i verdi

 165. Enno kan eg gå i mjuke vollar

 166. Er du glad i din bibel som Jesus deg gav?

 167. Er du stor nok? Slik ofte me tenkjer / Er du liten nok

 168. Et barn er født

 169. Evig er livsens blom

 170. Evig i lysets rike

 171. Evig skal songen stiga

 172. Evige Gud, du er veldig og stor / Myrull og sildre syng Skaparens pris

 173. Fader, forlat dei!

 174. /Fjellhaugsong

 175. Folksamt det var i den vesle stall / Det største hende i ein stall

 176. For ingen ting er umogeleg for Gud

 177. For Kristi skuld får eg koma

 178. For meg du blødde Jesus Krist

 179. Frå høg og heilag himmel kom Jesus til oss ned

 180. Få koma tusund gonger

 181. Får jeg banke på din dør

 182. Getsemane, Getsemane, der Jesus Kristus stod

 183. Gi borni det beste

 184. Gi Gud ditt ja

 185. Gjer Kristus kjend for verdens millionar!

 186. /Gledebodet frå Golgata

 187. Gløym ikkje bort dine fedrars Gud / Dine fedrars Gud

 188. / Godnattsang

 189. Gud bygde ei bru ifrå himmel til jord

 190. Gud bygde en bro

 191. Gud bygde si kyrkja

 192. Gud bøyde seg ned til vår verden

 193. Gud, du må vera stor

 194. Gud gav oss ei evig glede / Den evige rikdom

 195. Gud gav oss eit barn

 196. Gud glemmer ikke verden

 197. Gud går med

 198. Gud har deg kjær. Elska du er

 199. Gud har ein plan med ditt liv

 200. Gud har omsorg

 201. Gud kallar deg til gjestebod

 202. Gud lover oss ankerfeste

 203. Gud ta min dag i dine hender

 204. Gud ver meg syndar nådig

 205. Gud vil ikke miste en eneste en

 206. Gud vil ikke slippe min skjelvende hånd

 207. Gud ynskjer å gi

 208. Guds gave til deg er Jesus

 209. Guds julegave er Jesus

 210. Guds kjærleik slo bru

 211. Guds kjærlighet når til det dypeste dyp

 212. Guds nåde er nok

 213. Guds rike fekk ein fager vår

 214. /Gudsfrykt

 215. Gå glad din veg, lat deg ei mismod tyngja

 216. Gå med Gud! Han vil deg vara

 217. Gå millioner venter

 218. Gå til din skaper og gråt

 219. Gå til Gud med alt som tyngjer

 220. Gå til Jesus, møy og mann / Kron han!

 221. Han ber for meg, å sæle trøyst

 222. Han bygde ei bru

 223. Han er det sanne vintre / Det sanne vintre

 224. Han er så høg, din himmel

 225. Han lever

 226. Han maktet livet han mestret

 227. Han tek ikkje glanset av livet (He Guides You Across Life’s Great Ocean)

 228. Har du gått vegen til Betlehem?

 229. Heilag er livsens gåva

 230. /Heimkomstglede

 231. /Heimlandet

 232. Her byrjar Jotunheimen

 233. Herre ha takk

 234. Herre, jeg blir alltid hos deg

 235. Herre Krist, du til oss kommer

 236. Herre lat ferdi lukkast

 237. Herre, takk at eg fekk gå!

 238. Herre, takk for himmelvoni / Paradiset vert det siste

 239. Herre takk for morgongleda

 240. Herren hev hjelpt til i dag

 241. Himmel yver heimen

 242. /Himmelbrødet

 243. Hjelp meg, Jesus, å gi det beste

 244. Hosianna! Ropar borni i tmpelhall / Borni ropar i tempelhall

 245. Hvis vi har varme hjerter

 246. Hvor stort at en himmel seg over oss hvelver / Under evige stjerner

 247. Høgt over verdi strøymer strålar frå Kristi kross / Evig din dåd skal gjelda

 248. Hører du englenes sang

 249. Høyrer du ikkje naturen sin tale?

 250. Høyrer du julesongen ut over all vår jord?

 251. Høyrer du klokkor kimar / Blomane bryt på kviste

 252. I dag kan du velja

 253. /I det framande landet

 254. /I fars famn

 255. I Jesus jeg eier Guds velbehag / En arv med Himmelens egen glans

 256. I livsens paradis hos Gud

 257. /I same båten

 258. I solstill påskemorgon me høglydt lovar deg / Ei evig påskehelg / So går me inn til livet

 259. /I året sin lengste kveld

 260. Ikkje til sjølvhjelpne sjeler / Ikkje til Eufrat

 261. Ingen gav verdi så mykje

 262. Ingen vil angra på det han har gjort

 263. /Inntil han kjem

 264. Ja han lever

 265. /Ja til kallet

 266. Jeg hører evigheten til

 267. Jeg kan ikke slippe Jesus

 268. Jeg nevner det alt for Jesus

 269. Jeg trenger deg, Jesus

 270. Jerusalem, Jerusalem, det ropet høyrest enn

 271. /Jesu vunder

 272. Jesus ber meg heile vegen

 273. Jesus, ditt namn er glede / Ditt namn er glede

 274. Jesus du bar verdens synd / Du bar min synd

 275. Jesus er glad når du kommer

 276. Jesus er vegen

 277. Jesus gjelder i mitt sted / Jesus gjelder helt og fullt

 278. Jesus gjev gleda i hjartans grunn

 279. Jesus har tid for deim som kjem

 280. Jesus hev gjort alt for meg

 281. Jesus lever, ja, han lever / Ja, Han lever

 282. Jesus lever, Jesus lever

 283. Jesus, min Frelsar, no er eg so glad

 284. Jesus skal me feira ein evig påskedag / Ein evig påskedag

 285. Jesus tek seg av den eine / Han tek seg av den eine

 286. Jul, du har so ljos ein klang / Den store kongen

 287. Kan eg koma til Jesus

 288. /Kjeldevatn

 289. /Kjærleik så stor

 290. Kom alle so gjeng me saman / Evig skal songen stiga

 291. Kom inn i Guds rike

 292. Kom Jesu Kristi rike

 293. Kom med din Ånd og din nåde!

 294. Kom, men kom som eit lite barn

 295. Kom til meg

 296. Kom, vert med tilAusterland / Dei såg ei stjerne i Austerland

 297. Kome ditt rike

 298. Kor brukar du di dyre tid?

 299. Kor godt at det ventar

 300. Kor godt det er at Gud er god

 301. Kor godt og trygt å minnast / Frelsarhandi held

 302. Kor rike me er

 303. Kor stort at det ventar ein Himmel til sist / Kor stort å få møta ein Himmel til sist

 304. Kor stort at vår jord fekk så

 305. Korset er min kvilestad

 306. Korset er veien

 307. Korsets tre ble livets kilde

 308. Kristi kors er all mi æra

 309. Kristus

 310. Kristus død for mine synder / Salighetens grunn

 311. Kristus er svaret på verdi si gåta

 312. Kristus Herren

 313. Kun en kan bringe legedom

 314. Kvar knupp er eit kunstverk / Knuppen - eit kunstverk

 315. Kveld millom kveldar, signa du er

 316. Kvifor fekk du eit liv

 317. /Kvileplass ved klåre kjeldor

 318. La meg få sjå dei naglemerkte hender / Dei naglemerkte hender

 319. La meg sjå deg, kjære Frelsar!

 320. /Landet som vart vårt

 321. Lat ikkje songen tagna

 322. Lat Jesus få din fyrste morgon

 323. Led oss på veien som fører til livet

 324. Lei meg på den gode vegen / Paradisvegen

 325. Like inn til nådens trone

 326. Livet sin løyndom er stundom tung / Sorgi sitt såkorn

 327. /Lovsong i høgheimen

 328. /Lovsong til livets Gud

 329. /Lys i sjeli

 330. /Lys og liv

 331. /Lys over døden

 332. Lyset skal stråla

 333. Me bur i ei underfull

 334. Me har alltid det beste igjen

 335. Me stend i skuld

 336. Me tenkjer på landet, det land du oss gav

 337. Me vil gjera som vismenner

 338. Me vil oss ei gleda

 339. /Medan me ventar

 340. /Men voni kviskrar

 341. /Meningsfylt liv

 342. Mett oss med di miskunn

 343. Min Gud for ein himmelsk morgon /For ein himmelsk morgon

 344. /Min kvilestad

 345. Misjon er å dele arven

 346. Misjonen er Guds sak

 347. /Misjonens oppsang

 348. /Mitt hjertes røtter

 349. /Mitt skyldbrev

 350. Mitt storfagre land

 351. /Morgonglad

 352. /Morgonstjerna

 353. /Mot haust

 354. Mykje i livet har floka seg til / Jesus har ordna det alt

 355. Må eg nå fram til det evige liv

 356. Må livet bli det Gud har tenkt

 357. /Nattskyer

 358. Nettenes natt, det var ingen som du

 359. No det syng i mi sjel

 360. No lyser ei livsens lilja

 361. No vaknar eg atter av solkyss på kinn / Morgonglad

 362. Noko du aldri angrar

 363. Noreg – du vår moder – høyr vårt truskapsord / Noreg vår moder

 364. Norge – det tonar i namnet

 365. /Noregs urfjell

 366. /Norge

 367. Nåden i Jesus er nok for deg

 368. Nåden i Kristus

 369. Når alt er blitt nytt

 370. Når dagen er enda og skuggane

 371. Når du er djupast nede

 372. Når du skal møta majesteten

 373. Når du velkomen han byd / Jesus legg vegen om deg

 374. Når himmelske hender

 375. Når Meisteren avsides tek deg / Eg kan ikkje unnvera deg

 376. Når soli sig attom fjell og skog / Song om kvelden

 377. Når songen og soli fær makt

 378. O Jesus Krist

 379. Om Jesus bare døydde / No kan du drukna sorgi

 380. /Ottast ikkje Maria

 381. Over graven skinner håpet

 382. /Paulus

 383. Pilgrim i verden er jeg på ferden

 384. /Preludium for Misjonssambandets

 385. Prøv å få gjort det du kan, medan enn det er tid! / Medan dagen er din

 386. /På heimveg

 387. På ørnevengjer vil Gud deg bera

 388. /Regnvåt junikveld

 389. /Rett juleforberedelse

 390. /Satt i Himlen

 391. Se dette vinter-Norge

 392. Seg meg, de store stjerner

 393. /Ser du dei?

 394. Si ja, si ja til Jesus

 395. Si noe godt om Jesus

 396. Siden jeg ble himmelborger / Jo lenger jeg tjener ham

 397. Sjelen min er som en bølgende

 398. Sjå, morgonsola fagert glimar

 399. Sjå tidi er juvelar verd

 400. Skal det standa eit tre og bløma?

 401. /Skogvatnet

 402. Skund deg, kom inn i Guds rike

 403. Slepp Himlen i sjela di inn

 404. Slik kjærleiken er

 405. Småborni leikar i Betlehem / Martyr-blomane

 406. Snart himlens klokker ringer

 407. /Snødans

 408. So er du då konge, Jesus Krist

 409. So er du konge

 410. So er då sporven òg i Herrens hender

 411. So for dei hyrdingar heimatt

 412. So gjev me med gleda

 413. So sigrar soli sterkt og stort

 414. So stend eg her

 415. So strøymde det evige livet

 416. /Solvinden syng

 417. /Song til livsens under

 418. /Songen om Kristus

 419. Sov, du vesle venen min!

 420. Sov ikkje bort di soltid

 421. /Stillfarande Frelsar

 422. /Stilt

 423. Stort det er å vera til / Livet

 424. Strid for di tru

 425. /Største gåva

 426. /Syng!

 427. Syng Guds lov

 428. Syng meg den sæle song

 429. Syng meg ein song om himlen!

 430. Syng til Guds ære

 431. /Syng under stjernene

 432. Sæle de småborn i tempelhall

 433. Så drog dei den dryge vegen / Til Betlehem

 434. Så er du fri

 435. Så høyrer eg Himlen til

 436. Så i eit menneskesinn

 437. Så vil me festmåltid halda

 438. Ta meg med til Golgata

 439. Takk at ditt auga ser meg

 440. Takk at du lever, Jesus

 441. Takk at du tok mine byrder / Eg er fri!

 442. Takk for alle år og dagar / Takk – og atter takk!

 443. Takk for den Heilage Ande

 444. Takk for det liv du gav / Takk for livet

 445. Takk for livsens under

 446. Takk for morgonsol som glimar / Takk for himlen som oss ventar

 447. Takk for solglitret, Gud

 448. Takk, o Gud for hver en dag! / Takk for hvert et hjerteslag

 449. Tap ikkje sjela di, ungdom!

 450. /Tempelklokkor talar

 451. Tenk, Jesus er her

 452. Tenk å få leva evig

 453. Tenn eit lite lys

 454. Til det landet der ingen gråter / Landet der ingen gråter

 455. To hender er tenkt til å takka

 456. /To underfulle augo

 457. Trygg i Frelsarhanda

 458. /Tryggheimsongen

 459. Tusund blomar stirer mot meg

 460. /Ute i verdi

 461. /Ved havet

 462. /Veien til Betlehem

 463. Velkomen heim

 464. Velsignede Frelser

 465. Ver god mens du kan!

 466. Ver god mot din bror

 467. Ver ikkje redd! Du har ein Frelsar

 468. Ver lova livsens Ande

 469. Ver lydig, min ven, mot det himmelske syn / Det himmelske syn

 470. Ver min konge, Jesus

 471. /Verdens lys

 472. Verdi er full av jubel / Påskejubel

 473. Vi fikk et navn til evig eie

 474. Vi går mot en dag

 475. Vi har en levende Frelser / Vi trenger en Frelser

 476. Vi venter oppstandelsens salige

 477. Vi venter på soloppgangen

 478. Vil ogso de gå bort?

 479. /Vinternatt i nord

 480. Vår Frelsar, han heim att til Faderen fór

 481. Vår Frelsar vart fødd i so trong ein stall / Evig er livsens blom

 482. Vår glede er stor, me jublar i kor / Det er påske på jord

 483. Vår konge kom og henta din arv

 484. Vår song skal stiga opp til deg

 485. /Ære være Gud

 486. /Å be er å banka på Himmelens

 487. Å, desse tallause

 488. Å du, kor vakkert det er å sjå / Det raude gullet i vinterkvelden

 489. Å, for ei gleda den dag eg fekk sjå / Nåden i Kristus er fri

 490. Å, gi det beste du hev å gi

 491. Å gi er å så

 492. Å koma til Gud er å koma heim

 493. Å, kor godt å få minnast når morgonen renn / Omgitt av Gud

 494. Å min ungdom gå inn i Guds rike

 495. Å menneske, skapt for Guds rike

 496. Å, tenk på meg

 497. Å, ungdom, kom inn i Guds rike

 498. /Åpningsklang

 499. /17.mai-kvede

 

 

Songar som Trygve Bjerkrheim omsette frå andre språk:

 1. /Adventhymne

 2. Alle julelys me tenner (Deck the Hall)

 3. Bare godhet og miskunnhet

 4. Bed

 5. Bekjenn du fryktløst Jesu navn

 6. Blott en dag, et øyeblikk om gangen (Day By Day)

 7. Brei dine vide venger(Bred dina vida vingar)

 8. Bryt du det livsens brød (Break Thou the Bread of Life)
 9. Bryt fram du lys som viser vei

 10. Brødre og søstre, velkommen fra daler og strender

 11. (Come Christians, Join to Sing)

 12. Deg Livets Gud, vår lov vi bringer

 13. Deg, lysets Fader, lover vi (Thee Holy Father We Adore / Lasst uns erfreuen)

 14. Deg, o Jesus, vi lovsynger

 15. Den einaste grunn når alt det andre vaklar (Det enda som bär)

 16. Den port er trong, og smal den veg

 17. Den sjel som har flydd til forsonarens fred

 18. Den sælaste lukka i livet vart di

 19. Det er liv i å se på det Golgata kors (There is Life for a Look on the Crucified One)

 20. Det er så mange barn på jord

 21. Det finnes en Gud

 22. Det tona i ei midnattsstund (It Came upon the Midnight Clear)

 23. Din sjel, fall til ro i håp

 24. Du vår Gud er livsens kjelda

 25. Du ømme faderhjerte

 26. Dyraste Jesus, deg vil eg elska

 27. Då Jesus i krybba i Betlehem låg / Komen er Israels evige trøyst

 28. Eg elskar deg, Jesus, eg veit du er min (My Jesus, I Love Thee)

 29. Eg er veik, men sterk er du

 30. Eg høyrde Herren Jesu røyst (I Heard the Voice of Jesus say)

 31. Eg kan ikkje telja dei alle

 32. Eg nynnar om dagen mitt kjæraste kvad

 33. Eg reknar med Gud (Jag reknar med Gud)

 34. Eg veit ein hage full av fred

 35. Ei gleda me ei venta (A Glory Gilds the Sacred Page)

 36. Ei krybba i Betlehems stall var den stad (Away in a Manger)

 37. Englar kved i høge kor (Angels We Have Heard on High)

 38. Engstede hjerte, opp av din smerte!

 39. Et Kristus-brev til verden

 40. Flammene er mange

 41. Fly som en fugl

 42. For alle kristne som no kvila fær (For All the Saints)

 43. For Jesu milde augo

 44. Fram no kristmenn, korsmenn

 45. Frelsar, lik ein hyrding

 46. Frelsar, til korsets død (Savior, Thy Dying Love)

 47. Fremad, Kristi hærmenn, frem til hellig strid! (Onward, Christian Soldiers!)

 48. Gi din kostbare ungdomstid

 49. Glade jul

 50. (Go, tell it on the Mountain)

 51. (Good Tidings to Zion)

 52. Gud lat ditt rike få veksa fram

 53. Gud vere med deg til vi møtes att (God Be With You Till We Meet Again)

 54. Gud, jeg spør ikke etter verken sølv eller gull (Is My Name Written There)

 55. Guds kjærlighet er langt, langt større  (The Love Of God)

 56. Gå til den Gud som helt og fullt deg kjenner! / Han tar imot deg

 57. Går du i duggvått gress / Det finnes en Gud

 58. Han er min song og mi glede

 59. Har du lest historien om det kors (Have You Read the Story of the Cross)

 60. /Herre du min glede

 61. Herren er min hyrde

 62. (How do I Know)

 63. Hvor herlig klinger Jesu navn

 64. Høyr, Guds englar kved i kor(Hark! The Herald Angels Sing)

 65. I den kalde vinter (In the Bleak Mid-Winter)

 66. I ditt åsyns lys

 67. I høgtidsstill venting står himlane der / På nattevakt (Vigil – Resposeful Yet Pending)

 68. I Kristus er ei aust og vest (In Christ There Is No East Or West)

 69. (In Joyful songs we head)

 70. Ingen vinner frem til den evige ro (v 5)

 71. Ja, du er konge, Jesus Krist

 72. Jeg så kongen i hans skjønnhet

 73. Jeg vet på hvem jeg tror

 74. Jeg vil heller ha Jesus enn perler og gull (I’ll Rather Have Jesus)

 75. Jesus er min hyrde

 76. Jesus for verden

 77. Jesus frå Nasaret går forbi

 78. Jesus, glad med deg eg går

 79. Jesus, han er synd'res venn! (Mindes vi en fuldtro venn)

 80. Jesus, Jesus du er min (Jesu, Jesu du bist mein)

 81. Jesus jordens klare lys

 82. Jesus Krist stod opp av døde

 83. Jesus, som i lys regjerer

 84. Jesus vart nagla til Golgata kross

 85. Julenatten

 86. Julestjerna var so rein

 87. Kjærleik kom til jordi (Love Came Down at Christmas)

 88. Kjærleik stor, Jesus kom til jord (Love Divine)

 89. Kom, kristne syng i lag

 90. Konger tre fra Østen vi er (We Three Kings)

 91. Kor herleg å få vera ein himmeltone klår

 92. Kor ljuvleg å få vera

 93. Kor sælt det er å syngja   (I Love To Tell The Story)

 94. Kristne hjerter knyttet sammen (Christ Will Gather in His Ovn)

 95. Kvar julekveld dei kristne kved (On Christmas Night All Christians sing)

 96. Kvifor ikkje i dag?

 97. La oss ned ved krybben knele (Prayer for Christmas)

 98. Lei meg, store Gud og Fader (Guide Me, O Thou Great Jehovah)

 99. Lidelsens bitreste vei han går / Via Dolorosa

 100. Løftets land (Bound for the Promised Land)

 101. Med Jesus fram i dei beste åra

 102. Min Frelser er oppstanden (He lives)

 103. Min hyrde Herren Jesus er (The Lord’s My Shepheard)

 104. (Missa gratiae)

 105. Mitt barn, no er du bore i Herrens hage inn

 106. Mitt hjerte alltid synger

 107. Mitt liv vil jeg leve i samfunn med Jesus

 108. (Nothing is impossible)

 109. (Now again the world is shaken)

 110. Når deg livets bølger

 111. Når juldagsmorgon glimar (When Christmas Morn is Dawning)

 112. O Jesus, du er så skjønn og så kjær(O Jesulein süss, o Jesulein mild)

 113. O Jesus gi meg håp

 114. O nåde underfull og stor

 115. O store Gud, når jeg i undring aner (v 3)

 116. Om Gud forglemte verden (Om Gud förglömde världen)

 117. Om min Frelsar vil eg syngje

 118. /Polsk påskehymne

 119. (Praise God Ye Lands)

 120. På ein og same grunnvoll (The Church’s One Foundation)

 121. (Påsksång)

 122. /Sakarja lovsong

 123. Sions dotter, lyft di panna!

 124. Sjå kor Jesus lyser, den livsens sol

 125. Skund deg, Guds folk, ditt høge kall fullenda! (O Zion, Haste)

 126. Småe dropar mange

 127. So er du konge, Jesus Krist! (Visst ertu, Jesu kongur klår)

 128. /Solsangen

 129. Som en strøm av nåde kommer Herrens fred (Like a River Glorious)

 130. Stille natt, heilage natt (Silent Night)

 131. Store Gud, vi lover deg   (Holy God We Praise Thy Name)

 132. Store stormar skakar verda

 133. Strålene er mange – lyset er eitt

 134. Syng halleluja, høgt på englars vis

 135. Så går ein dag ifrå vår tid (Så går en dag än från vår tid)

 136. (There is a Green Hill Far Away)

 137. Ved krybba di i Betlehem / Du vart mi sol (O Jesus Christ, Thy Manger Is)

 138. Ved vegen eingong sat ein blind

 139. Velsigna Band Som Bind (Blest Be the Tie That Binds)
 140. Ver glad for kongen kved (Rejoice, the Lord is King)

 141. Ver helsa, vakre morgonstund (All Hail to Thee, O Blessed Morn!)

 142. /Via Dolorosa

 143. Vi har et bud

 144. (Wondrous Love)

 145. Ære skje Gud for hans kjærlighet stor (A Christmas Thanksgiving)

 146. Å Betlehem, du vesle by /Å Betlehem du kongeby (O Little Town of Bethlehem)

 147. Å du som vet om verdens ve

 148. Å kom nå, heile heimsens hær

 149. Å nåde underfull og stor (Amazing Graze)

 150. Å underfulle salighet!

 151. Å, du som livsens bakkar gjekk (O Thou Whose Feet Have Climbed Life’s Hill)

 152. Å, gjev med tusen tungers røyst  (O for a Thousand Tongues to Sing)

 153. Å, heilag, natt (O Holy Night)

 154. Å, kjærleik djup (O Love, How Deep)

 155. Å, store løyndoms djup (O, leyndardoma djup)

 156. Å, syng ein song om Betlehem (O Sing a Song of Bethlehem)

 157. Å, tilgjev at det er så tungt

 

 

Tonar til følgjande tekstar er komponert av Trygve Bjerkrheim:

 1. Er du glad i din bibel?
 2. Guds julegave er Jesus
 3. La meg sjå deg, kjære Frelsar
 4. Å gi er å så

Tonesetjarar til Trygve Bjerkrheims tekstar:

 1. Aanestad, Lars

 2. Aano, Arne

 3. Aas, Else Berntsen

 4. Aas, Oddmund

 5. Andresen, Stig

 6. Baden, Conrad

 7. Berglund, Edgar M.

 8. Berild, Edvin

 9. Berntsen-Aas, Else

 10. Berstad, Arild

 11. Bjerkestrand, Kjetil

 12. Bjerkreim, Ragnar

 13. Bjerkrheim, Trygve

 14. Bjoraa, Jacob

 15. Botnmark, Gudrun Anne Rugtveit

 16. Breivik, Bell J.

 17. Bræin, Edvard Fliflet

 18. Børjesson, Kjell

 19. Djupvik, Sigurd

 20. Draugedalen, Gunstein

 21. Due, Rolf M

 22. Egge, Ragnvald

 23. Eidsvig, Bjarne

 24. Enger, Elling

 25. Gjertsen, Berith

 26. Gjøs, Egil

 27. Gravdal, Gjert L.
 28. Gravdal, Vilhelm
 29. Grimstad, Johan H

 30. Græsvold, Hans Magne

 31. Grøndal, Magnar

 32. Gudmundsen, Leonard
 33. Gundersen, Willmore Marshall

 34. Heggen, Lars

 35. Helland, Kristian

 36. Hellene, Johannes

 37. Haugen, Egil

 38. Haukner, Thore

 39. Hegle, Kyrre

 40. Heimestøl, Marta

 41. Helland, Kristian

 42. Hægeland, Eilert

 43. Johnsen, Hallvard

 44. Johnsbråten Ole-Fredrik

 45. Karstad, Dagrun

 46. Kaslegard, Leif

 47. Kazimierz, Ozga

 48. Klykken, Eilif

 49. Knutsen, Thorbjørn

 50. Knutsen, Tormod

 51. Kverno, Trond

 52. Landro, Magnus

 53. Landro, Terje 

 54. Ledang, Ole August

 55. Lillebø, Reidulf

 56. Linderud, Jens W

 57. Lunde, Sigurd

 58. Lynge, Asbjørn

 59. Mo, Olav

 60. Moen, Erling

 61. Moseng, Arne

 62. Meringen, Per

 63. Mørland, Ansgar

 64. Nicolaisen, H. T.

 65. Nilgard, Rolf Henry

 66. Nilsen, Ingar Fredrik

 67. Nistad, Hans Ihlen

 68. Notland, Bjørg Marit

 69. Næss, Sten

 70. Olsen, Egbert

 71. Orheim, Olav

 72. Ose, Knut

 73. Ose, Nils

 74. Overøye, Odd Johan

 75. Pettersen, Olav

 76. Ring, Bjarne

 77. Ringkjøb, Audun Frode

 78. Rydland, Svein Kåre

 79. Samuelsen, Kjerulf

 80. Skauen, Guttorm

 81. Skraastad, Thoralf

 82. Stakkeland, Oskar

 83. Stensø, Arne

 84. Stigen, Fredrik

 85. Stokke, Olaf

 86. Strand, Ragnvald

 87. Strandsjö, Göte

 88. Strøm, Daniel

 89. Sveen, Ole Abel

 90. Sødal, Reidar

 91. Takle, Mons Leidvin

 92. Tollaksen, Malfred

 93. Torsås, Johan

 94. Tveit, Sigvald

 95. Tønnesen, Peder

 96. Tønnesen, Øivind

 97. Ørstavik, Ragnar

 98. Østby, K.

 99. Øvrebø, Ragnvald

 

(Det er sikkert fleire som har laga melodiar til Trygve Bjerkrheims tekstar. Kjenner du til fleire, så send meg gjerne ein e-post om det. (vilhelm på gravdal.net))

 

 

 

Trygve Alvgeir Bjerkrheim

(1904-2001)

Born: August 26, 1904, Bjerkreim, Rogaland, Norway.

Died: February 27, 2001, Aker hospital, Oslo, Norway.

Buried: Following a funeral in Sinsen Church, Oslo, Bjerkrheim was buried at
Løken Cemetery, in Høland, Akershus, Norway, the community where he grew up.

 

Biography    Editions    Cantatas    Hymns    Translations    Music    Composers    At Cyber Hymnal

 

Trygve Bjerkrheim has written about 15,000 songs and poems. He has translated a number of hymns from English to Norwegian and many of his own works have been translated into other languages.

Throughout a long life, Bjerkrheim’s sources for poetry never dried up, and judging from the number of poems and songs, he must bo one of the most productive. Fanny Crosby wrote over 8,000, Charles Wesley over 6,000, but Trygve Bjerkrheim has written about 15,000 songs and poems.

Trygve Bjerkrheim’s parents were Abigael and Tønnes Bjerkreim. The day he was born, Tønnes wrote in his diary:

26.8.1904: Again a happy day for my home. Abigael gave birth to a fine healthy boy child, number eight, and number four of our boys. It passed so unutterable well……We had prayed a lot to God for a successfull outcome, and many friends did also the same. It proved that God listens to his own, and that God’s almighty arm protects. Oh, remember! Now eight children. Dear God, let us be together with You in eternity. Our pray is: Let us be your true children, ….

He grew up in a good Christian home. In 1913, when Trygve was 9 years old, his parents moved together with their family, from Bjerkreim to Høland in Akershus county.

In 1930 Trygve Bjerkrheim got his degree in theology from the Menighetsfakultetet, Oslo, but instead of going into the church, he worked as a teacher at the Bible and Mission school, Fjellhaug Skoler (1931-1936), where he continued as a part time teacher upto 1970. From 1936 to 1970 he was the editor of the mission magazine "Utsyn". He also edited the Christmas pamphlets "Ved Juletid" (1931-1972) and "Når lysene tennes" (1960-1999). He was one of the founders and leaders of Norea Radio. In addition Bjerkrheim has edited more than 30 books, some theological literature, poetry books and information about songs and hymns. He also leaded the translation of a version of the New Testament into Norwegian.

A biography about him:

A hymn that is translated into English is The Name Which I Whisper.

 

 

(Denne sida er sist oppdatert 15. april 2004)