Dine fedrars Gud

Nokre songar

ved eit tusenårsskifte
Heim
Utgjevaren
Føreord
Innhald
Forfattarane
Komponist
Notesider
Høyr song
Avisoppslag
Linkar
E-mail

til Vilhelm Gravdals heimeside med

Nye norske songar ved tusenårsskiftet


Songane er utgjevne i hefte av


Vilhelm Gravdal

Lyngdal, 1999

    Med all ære til 2000-års-jubilanten! Jesus

Der går gjennom ungdomshugen
ein lengtande stille trong.
Å, var du den lengting trugen,
vart livet ein fager song.
(B. Lien)

fside.jpg (57700 bytes)

Tenk på skaparen din i ungdomsdagane,
før dei vonde dagane kjem, og det lir
mot dei år då du lyt seia:
Eg likar dei ikkje,
(Fork. 12,1.)

 

Du er hjarteleg velkomen til å undersøkja denne heimesida nærare! Eg kan opplysa at sidan 3. mai 2000 er du nummer som vitjar sida mi.

Ynskjer du å skriva i gjesteboka mi, klikk her.

Du kan og bla i gjesteboka mi

Sida er sist oppdatert 20. oktober 2001