Dine fedrars Gud

Nokre songar ved eit tusenårsskifte
Heim
Utgjevaren
Føreord
Innhald
Forfattarane
Komponist
Notesider
Høyr song
Avisoppslag
Linkar
E-mail

Liste over songane i songheftet "Dine fedrars Gud":
Nr

All skapningens Herre hev tala
Barndommen svinner, samles til minner
Dei ufrelste
Den store arkitekten har bygd so vid ei verd
Der går gjennom ungdomshugen
Det du ikkje angrar
Det er stilla me treng til
Det holder det Jesus har gjort
Dine fedrars Gud
Du angrar ikkje dei gode ord
Du bar min synd
Du kor fagert det er, dette land me har fått
Du livsglade ungdom som leikar og ler
Du må ikkje mista det evige liv
Et kors i flagget foldes ut
Evige Gud, du er veldig og stor!
Flagget
Frelsarhandi held
Frå krubba i Betlehem strålar eit ljos
Gi du den første tanke i morgenstunden, Gud
Gleden over alle gleder
Gløym ikkje bort dine fedrars Gud
Han håttar 'kje kvardag og armod og harm
Har du tenkt å bruka robåt over livsens fjord?
Heilage Ande, ta hand om meg du
Herre Fader, kall på dei som enno borte går
Hvor ofte fortjener Gud vår takk?
Høyrer du ikkje naturen sin tale?
Jeg takker deg Jesus for din død
Jesu Kristi makt
Jesus du bar verdens synd
Jesus Kristus han hev makti
Knuppen - eit kunstverk
Kom, ja kom og sjå!
Kor det er stort å vera menneske!
Kor godt og trygt å minnast
Korleis er det med nauda for dei ufrelste hjå deg?
Kvar knupp er eit kunstverk av Skaparens hand
Lyngdal Jordbruksskole
Lær du oss Gud, våre dagar å telja
Myrull og sildre syng Skaparens pris
Når alt verkar kjøleg og kaldt på mi ferd
Når du skal møta majesteten
Robåtsongen
Småguten spelar på munnspel
Som et vell av roser er de gode ord
Stort det er å vera til
Til deg som er ung
Ungdomslengt
Ven ligg vangen opp frå sjøen
Ver på vakt, kristne ven, ver på vakt!
Vi sitter her og tenker
Våre ord
Å, for ein kjærleik så stor
Å, kunne du sjå det, du ungdom so fager

1
2
29
3
4
7
5
6
16
7
24
8
9
10
11
12
11
28
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
25
24
25
30
26
27
28
29
30
36
31
12
32
33
18
17
34
35
2
4
36
37
38
34
39
40

 

Liste over songar som er komne til etter at heftet vart utgjeve:

Guds Ord står fast som det trauste fjellet
Me gløymer titt at me er brør
Snart er me komne til siste dag
The Name Which I Whisper
Tusenårssong
Vår Gud vere æra

Denne sida vart sist oppdatert 15. april 2004