<

Heim
Utgjevaren
Føreord
Innhald
Forfattarane
Komponist
Notesider
Høyr song
Avisoppslag
Linkar
E-mail


På denne sida kan du høyra Vilhelm Gravdal syngja nokre av songane i songheftet.

Du kan høyra ein og ein song ved å klikka på songtittelen

 • Det er stilla me treng til                                            Bakgrunn

 • Dine fedrars Gud                                                         Bakgrunn

 • Herre Fader, kall på dei som enno borte går      Bakgrunn

 • Robåtsongen                                                      Bakgrunn

 • Ungdomslengt                                                   Bakgrunn

 • Å, for ein kjærleik så stor                                         Bakgrunn

  Om spelinga av songane vert "hakkete", trykk pause og vent med spelinga til fila er lasta ned.

  Du kan fritt kopiera songane ned på din eigen CD eller maskin. 


  Desse songane er omsette etter at hefte vart utgjeve:

 

Den nye norske omsetjinga av To God be the Glory med melodi kan du få fram
ved å klikka på Vår Gud være æra

Den engelske omsetjinga av Det namnet eg kviskrar kan du og høyra melodien til her. 
På engelsk heiter den The Name Which I Whisper.

Ein song om Bibelen: Guds ord står fast som det trauste fjellet. er omsett i 2001.
Den er ei omsetjing av The Bible Stands.

 

Du kan elles lytta til oppbyggeleg musikk ved å kobla deg opp mot

den amerikanske autoplay-sida til The Cyber Hymnal

   

Denne sida er sist oppdatert 15. april 2004