Heim
Utgjevaren
Føreord
Innhald
Forfattarane
Komponist
Notesider
Høyr song
Avisoppslag
Linkar
E-mail


Høyr song- og salmetonar frå The Cyber Hymnal

Amerikansk oversikt over meir enn 2600 salmar og songar

Lyngdal Jordbruksskole

Bibelskulen, Bildøy, Bergen

Strandebarm prosti  

Ås NLH

Tiligere studenter ved Ås, NLH, 1988-1992:

Origo

Lunde forlag

 

Når det gjeld slektsgransking, har eg fått tak i ein del informasjon på desse sidene:

Opplysningar om norske slektningar i Digitalarkivet

og om utvandra til Amerika og etterkomarane deira på Ancestry.com

 

Denne sida er sist oppdatert 15. april 2004