Dine fedrars Gud

Nokre songar ved eit tusenårsskifte
Heim
Utgjevaren
Føreord
Innhald
Forfattarane
Komponist
Notesider
Høyr song
Avisoppslag
Linkar
E-mailtil songane i songheftet "Dine fedrars Gud":

Bjerkrheim, Trygve Alvgeir (1904-2001). Cand. theol., redaktør, forfattar. Frå Bjerkreim i Rogaland / Høland i Akershus / Oslo. Nr 3, 6, 7, 8, 10, 12, 16, 22, 24, 28, 30, 33, 35. (Trykkjeløyve gjeve av Lunde Forlag v/Asbjørn Kvalbein, Oslo.) Du kan få meir informasjon om Trygve Bjerkrheim her.

Driver, John Merritte (1858-1918). Amerikansk pastor, songdiktar og komponist. Nr 39.

Gravdal, Vilhelm L. (1966-). Lærar. Frå Mundheim i Hardanger. Nr 5, 18, 20, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 37; omsett 39. (Kopieringsløyve gjeve av Vilhelm Gravdal, Lyngdal.)

Lavik, Dore (1914-1996). Rekneskapsførar. Frå Frekhaug ved Bergen. Nr 1. (Kopieringsløyve gjeve av Målfrid Lavik, Frekhaug.)

Trygve Bjerkrheim i 1998

Lavik, Nils (1884-1966). Forkynnar, stortingsmann. Frå Eksingedalen i Nord-Hordland. Nr 36. (Kopieringsløyve gjeve av Nils Lavik, Bergen.)

Johannes Thorvaldsen på 90-årsdagen i 1991 Lien, Brita (1875-1965). Songforfattar. Frå Bygstad i Sunnfjord. Nr 4, 40. (Koperingsløyve gjeve av Olav Lien, Bygstad.)

Mikkel Nilssøn eller Claussøn. Prest ved St. Albans kyrkje i Odense på slutten av 1400-talet. Nr 23.

Munheim, Peter (1891-1984). Forfattar. Frå Mundheim i Hardanger. Nr 17. (Kopieringsløyve gjeve av Geirmund Inge Mundheim, Mundheim.)

Orheim, Matias (1884-1958). Forkynnar og forfattar. Frå Stårheim i Nordfjord. Nr 9. (Kopieringsløyve gjeve av Åshild Orheim Haga, Stårheim.)

Reigstad, Haldis (1939-) Forfattar. Frå Samnanger/Frekhaug ved Bergen. Nr 19. (Kopieringsløyve gjeve av Haldis Reigstad, Frekhaug.)

Oddvar Skårland
Sjo, Astrid J. (1915-). Sjukepleiar og husmor. Frå Landvik ved Grimstad / Ås i Akershus.
Nr 13. (Kopieringsløyve gjeve av Astrid Sjo, Ås.)

Skårland, Oddvar (1970-). Lærar. Frå Søgne i Vest-Agder. Nr 38. (Kopieringsløyve gjeve av Oddvar Skårland, Lyngdal.)

Thorvaldsen, Johannes (1901-1996). Predikant, forfattar. Frå Ås i Akershus. Nr 2, 11, 14, 15, 21, 34. (Kopieringsløyve gjeve av Gunnar Thorvaldsen, Seljord.)
Vilhelm Gravdal (1966-)


Denne sida er sist oppdatert 14. april 2004