Heim
Utgjevaren
Føreord
Innhald
Forfattarane
Komponist
Notesider
Høyr song
Avisoppslag
Linkar
E-mail

Komponistane til songane i songheftet

"Dine fedrars Gud":

Driver, John Merritte (1858-1918). Amerikansk pastor, songdiktar og komponist. Nr 39.

Gravdal, Gjert L. (1968-). Maskinist og organist. Frå Mundheim i Hardanger,
busett på Voss. Nr 32. (Kopieringsløyve gjeve av Gjert L. Gravdal, Voss)

Gravdal, Vilhelm L. (1966-). Lærar. Frå Mundheim i Hardanger, busett i Lyngdal.
Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40. (Kopieringsløyve gjeve av Vilhelm Gravdal, Lyngdal.)

Lynge, Asbjørn (1957-). Komponist. Frå Gurskøy på Sunnmøre, busett i Sandnes.
Nr 20. (Kopieringsløyve gjeve av Asbjørn Lynge, Sandnes.)

Komponistar til songar som er omsette av Vilhelm Gravdal

etter at songheftet vart utgjeve:

Doane, William Howard (1832-1915)

Gudmundsen, Leonard (1924-1990)

Lillenas (Lillenæs), Halldor (1885-1959)

Denne sida er sist oppdatert 14. april 2004