-->

Songhefte: Dine fedrars Gud
Heim
Utgjevaren Føreord
Innhald
Forfattarane
Komponist
Notesider
Høyr song
Avisoppslag
Linkar
E-mail

som er utlagde på Internett frå songheftet:

Ungdoms lengt
Det er stilla me treng til
Småguten spelar på munnspel
Har du tenkt å bruka robåt?
Herre Fader, kall på dei...
Jeg takker deg, Jesus
Kor det er stort å vera menneske!
Ver på vakt!
Å, for ein kjærleik så stor!
Å, kunne du sjå det!

Du kan finna notane til desse songane på Cyber Hymnal:

(Dei tre fyrste er ikkje med i songheftet)

Guds ord står fast som det trauste fjellet

The Name Which I Whisper

Vår Gud vere æra

Å, for ein kjærleik så stor

 

Med notelesingsprogram kan du snart og få fram desse songane:

Du må ikkje mista det evige liv

Høyrer du ikkje naturen sin tale

Me gløymer titt at me er brør
Ynskjer du å sjå fleire notesider, er heile songheftet til sals

for kroner 100,- (+ porto)Send i så fall ein e-post til Vilhelm på gravdal.net.

Denne sida vart sist oppdatert 15.april 2004Webdesign av Lyngdal Com